60 procent ekologiskt i offentlig sektor 2030 - Ekomatcentrum - Free download
60 procent ekologiskt i offentlig sektor 2030 - Ekomatcentrum - Free download

60 procent ekologiskt i offentlig sektor 2030 - Ekomatcentrum - Free download

Regular price
€0,00
Sale price
€0,00
Unit price
per 

Vad är merkostnaden för 60 procent ekologiskt i offentlig sektor? 

I arbetet med Livsmedelsstrategin 2017 formulerades två inriktningsmål för ekologiskt av regeringen. Produktionsmålet är att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk till 2030 och att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara ekologisk till 2030.

Jordbruksverket har tillsammans med representanter från olika delar i livsmedelskedjan tagit fram en åtgärdsplan för att främja regeringens mål om 30 procent ekologisk jordbruksareal och 60 procent ekologisk offentlig konsumtion år 2030.

I denna rapport undersöker Ekomatcentrum hur stor merkostnaden kan bli för 60 procent ekologiskt i offentlig sektor. 

 Rapporten vänder sig till beslutsfattare inom kommuner, regioner och statlig verksamhet liksom till politiker och intresserade privatpersoner. 

Ekomatcentrum kartlägger utvecklingen av ekologiska inköp i offentlig sektor sedan 1999. Varje år samlar föreningen in statistik från landets alla kommuner och regioner avseende ekologiska andelar av totalt inköpt mat i verksamheterna. Vi följer även vilka miljö- och hållbarhets-mål som finns i landets kommuner och regioner för ekologiskt, svekologiskt och Co2e. Resultaten redovisas årligen i rapporten ”Ekomatcentrum marknadsrapport, Ekologiskt i offentlig sektor år X”.

Technical information:
First published: 2019
Latest update: 2019
Format: pdf
Number of pages: 24
Language: Swedish
Author: Ekomatcentrum, Anna Eklund och Eva Fröman. www.Ekomatcentrum.se